KONFERENCJA PRZENIESIONA NA 05.09.2020r.

 • Termin
 • 2020-04-04
 • 08.30-14.50
 • Opłata: bezpłatna
 • Miejsce
  • Białystok
  • Ibis Styles
  • Aleja Piłsudskiego 25
Wykładowcy
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy
 • dr hab. n. farm. Małgorzata Zygmunt Katedra Farmakodynamiki, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr n. med. Marzena Konopko Białostockie Centrum Onkologiczne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • dr n. med. Mirosława Uścinowicz Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
 • mgr Magdalena Cedzyńska Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy
Tematyka
08.00-08.30 rejestracja uczestników 
08.30-09.15

Kurs 1.2: Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego                         

- Przewlekła choroba żylna – etiopatogeneza, objawy kliniczne, leki flebotropowe

dr Małgorzata Zygmunt

09.15-10.05

Opieka farmaceutyczna dla pacjentów uzależnionych od nikotyny

mgr Magdalena Cedzyńska

10.05-10.15

Nicorette – NTZ w terapii uzależnienia od nikotyny

 

10.15-10.30

Filmogel URGO – innowacyjna technologia opatrunków.

Skuteczne i dyskretne leczenie problemów skóry

10.30-10.40

Microlax – innowacyjny lek w terapii zaparć

 

10.40-10.55

przerwa kawowa

10.55-14.40  

Kurs 1.5: Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego

- Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w zaparciu

dr Mirosława Uścinowicz

- Probiotyki wieloszczepowe w IBS         

dr Marzena Konopko

- Nieswoiste oblicze chorobie refluksowej

Kurs 1.2: Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego                         

- Heparyny drobnocząsteczkowe jako leki przeciwkrzepliwe często stosowane w profilaktyce i leczeniu ŻChZZ- istotne aspekty z perspektywy farmaceuty

prof. Grzegorz Grześk

 

14.40-14.50 test/zakończenie konferencji

 

Kurs 1.1: Postępy w farmakoterapii chorób układu  sercowo – naczyniowego oraz

Kurs 1.5: Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego zostaną zakończone testem

sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie

6 punktów edukacyjnych „twardych“ w ramach szkoleń ciągłych.

Za udział w konferencji „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta” przewidziane jest uzyskanie

2 punktów  edukacyjnych „miękkich” w ramach szkoleń ciągłych, wpisywane na podstawie listy obecności.

Brak wolnych miejsc
Wszelkie prawa zastrzeżone