Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej

 • Termin
 • 2019-03-16
 • 09.00 – 13.00
 • Opłata: bezpłatna
 • Miejsce
  • Łódź
  • Holiday Inn Łódź
  • ul.Piotrkowska 229/231
Wykładowcy
 • prof. zw. dr hab. n. med.  Ryszard Poręba Specjalista ginekologii, położnictwa i ginekologii onkologicznej, SUM w Katowicach
 • dr hab. n. med. Urszula Markowska Adiunkt Katedry Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM
 • dr n. med. Anna Socha-Banasiak II Klinika Pediatrii i Alergologii, Instytut 'Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
 • dr n. med. Ewa Duszczyk Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, d. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Tematyka
08.30-09.00 Rejestracja uczestników  
09.00-09.45

Depresja poporodowa – jak rozpoznawać?
Co nowego w standardach opieki okołoporodowej?
prof. R. Poręba

09.45-10.30

Praktyczne aspekty w opiece nad matką i dzieckiem w okresie połogu i niemowlęcym

dr U. Markowska


10.30-11.00 Mamo, Tato - o co chodzi z tą krwią pępowinową?

Ambasadorka Krwi Pępowinowej - EuroCord Stowarzyszenie na Rzecz Deponowania
i Wykorzystania Komórek Macierzystych

11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-12.00 Bioaktywne składniki mleka kobiecego wpływające na odporność oraz rozwój mózgu dziecka
Dr. A. Socha - Banasiak
12.00-13.00 Kompetentna pielęgniarka/położna to cenne źródło informacji w szczepieniach ochronnych
dr E. Duszczyk
13.00 Zakończenie konferencji
Wszelkie prawa zastrzeżone