Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta

 • Termin
 • 2019-04-13
 • 08.30-14.45
 • Opłata: bezpłatna
 • Miejsce
  • Łódź
  • Holiday Inn Łódź
  • ul. Piotrkowska 229/231
Wykładowcy
 • prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek Kierownik Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • dr n. med. Maria Kotowska Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr n. med. Maria Maślińska Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • dr n. med. Anna Cybulska Szpital Medicover, Pracownia Endoskopii Chirurgii Jednego Dnia
 • lek. med. Anna Pawłowska SZPZLO Warszawa-Mokotów
 • mgr Karolina Wróblewska Poradnia dietetyczna Med.- Line & Med – Estetic w Białymstoku
Tematyka

 

08.00-08.30 Rejestracja uczestników
08.30-08.40 Hamowanie stanu zapalnego i świądu w AZS jako główny cel terapii miejscowej - wykład sponsorski
08.40-08.50 Bezpieczna i skuteczna terapia alergicznego nieżytu nosa - wykład sponsorski
08.50-09.05

Filmogel URGO – innowacyjna technologia opatrunków. Skuteczne i dyskretne leczenie problemów skóry

09.05-09.20

Profilaktyka osteoporozy – nie tylko dla kobiet 60+

dr n. med. Maria Maślińska
09.20-09.30 Mylan Healthcare – wykład sponsorski
09.30-10.00 przerwa kawowa
10.00-14.30

Kurs 1.5.:  Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego

Choroba refluksowa przełyku (GERD) – objawy, diagnostyka i leczenie

prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek

Rola enzymów w leczeniu zaburzeń trawienia                                     

lek. med. Anna Pawłowska

Pęcherzyk żółciowy na straży prawidłowego trawienia – jak profesjonalnie pomóc pacjentowi z niestrawnością?

dr n. med. Anna Cybulska

Dysbioza jelitowa przyczyną chorób przewlekłych                                 

mgr Karolina Wróblewska

Mikrobiota – co nowego?                                                                   

dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel

 

Kurs 1.18: Farmakoterapia  chorób  jamy  ustnej,  gardła,  krtani, nosa i ucha.

Ostra infekcja układu oddechowego – czy (jak) farmaceuta może pomóc

dr n. med. Maria Kotowska

Obrzęk, wysięk, wysuszenie – roztwory izo- i hipertoniczne w terapii schorzeń układu oddechowego u dzieci

dr n. med. Maria Kotowska                                                            

14.30-14.45 Test sprawdzający wiedzę uczestników
14.45 Zakończenie konferencji

 

 

Kurs 1.5.:  Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego  

oraz Kurs 1.18: Farmakoterapia  chorób  jamy  ustnej,  gardła,  krtani, nosa i ucha

zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie

6 punktów edukacyjnych „twardych“ w ramach szkoleń ciągłych.

Za uczestnictwo w pozostałych wykładach przewidziane jest uzyskanie 2 punktów edukacyjnych „miękkich”

w ramach szkoleń ciągłych, wpisywane na podstawie listy obecności.

Wszelkie prawa zastrzeżone