Akademia Sandoz

 • Termin
 • 2019-04-06
 • 08.30.-.15.20
 • Opłata: bezpłatna
 • Miejsce
  • Katowice
  • Courtyard by Marriott Katowice City Center
  • ul. Uniwersytecka 13
Wykładowcy
 • dr hab. n. med. Ernest Kuchar Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr Maciej Michalak psycholog, trener kompetencji miękkich, członek grupy roboczej ds. edukacji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej
 • lek. med. Agnieszka Sękowska Poradnia Leczenia Bólu – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

Tematyka
08.00-08.30 rejestracja uczestników
08.30-12.30

Kurs 12: KOMUNIKACJA I INFORMACJA O LEKU W PRACY APTEKARZA – WYBRANE ASPEKTY     TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ( 8 pkt. „twardych”)

Komunikacja farmaceuty z różnymi grupami pacjentów na przykładzie przypadków zgłaszanych  w  aptece

 • Pacjent z bólem w aptece –  czym kierować się przy rekomendacji leku przeciwbólowego?

lek. Agnieszka Sękowska

 • Sposoby leczenia kaszlu w praktyce farmaceuty
 • Rola farmaceuty w leczeniu zakażeń małych powierzchni skóry
 • Skuteczna probiotykoterapia – czy każdy probiotyk jest równy? Kryteria preparatów probiotycznych

według  Światowej Organizacji Zdrowia. Rola Farmaceuty w doborze terapii

dr Ernest Kuchar
12.30-13.00 przerwa/lunch
13.00-15.00

Podstawy komunikacji w aptece: pojęcie i podstawowe prawa komunikacji

 • Co to jest komunikacja? Rola komunikacji w pracy aptekarza
 • Komunikacja ustna i pisemna, werbalna i niewerbalna
 • Komunikacja na linii lekarz - pacjent – aptekarz
 • Studia przypadków /pacjent nastawiony negatywnie, pacjent agresywny, pacjent roszczeniowy/
dr Maciej Michalak
15.00-15.10 prezentacja SANDOZ
15.10 test sprawdzający wiedzę uczestników
15.20 zakończenie konferencji

Kurs 12: Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie 8 punktów edukacyjnych „twardych“ w ramach szkoleń ciągłych. Punkty wpisywane będą na podstawie listy obecności.        

Wszelkie prawa zastrzeżone