Prospan University

 • Termin
 • 2019-04-13
 • 08.30-14.00
 • Opłata: bezpłatna
 • Miejsce
  • Warszawa
  • Multikino Złote Tarasy
  • ul. Złota 59
Wykładowcy
 • prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 • dr Alexander Pérez Manager Medical Communication, Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Tematyka
08.30-09.00 rejestracja uczestników 
09.00-10.30

Kurs 1.18: Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła ,krtani, nosa i ucha

 • Farmakoterapia chorób gardła

- epidemiologia i etiopatogeneza stanów zapalnych gardła i migdałków podniebiennych
- farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia gardła

 • Fitoterapia chorób błony śluzowej jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha
  H. Krauss
10.30-10.45  przerwa kawowa
10.45-11.45  Model działania hedera helix i alfa hederyny, tolerancja i bezpieczeństwo na
podstawie dostępnych badań klinicznych
dr A. Perez
11.45-12.45 Rozwój psychomotoryczny dzieci
12.45-13.00 Test sprawdzający wiedzę uczestników
13.00-14.00 Obiad
14.00  Seans filmu fabularnego:
"Kurier" w reż. W.Pasikowskiego

Kurs: 1.18: Farmakoterapia chorób jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i ucha
zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie 3 punktów edukacyjnych „twardych ” w ramach szkoleń ciągłych przyznanych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Za uczestnictwo w pozostałych wykładach przewidziane jest uzyskanie 4 punktów  edukacyjnych „miękkich”

w ramach szkoleń ciągłych, wpisywane na podstawie listy obecności.

Wszelkie prawa zastrzeżone