Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej

  • Termin
  • 2019-09-28
  • 8.30-13.00
  • Opłata: bezpłatna
  • Miejsce
    • Lubln
Tematyka

szczegółowy program będzie umieszczony na 3 tygodnie przed szkoleniem 

Wszelkie prawa zastrzeżone