Konferencje
HiPP

 Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta 
TERMIN: 21.04.18 r. (sobota godz. 09.00 – 13.45)
MIEJSCE:Zielona Góra,
Ruben Hotel , al. Konstytucji 3 Maja 1A
WYKŁADOWCY:

dr hab. n. med. Adam Wichniak
Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
dr n. farm. Leszek Nowiński
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJCM, Katedra Farmakodynamiki
dr n. med. Jacek Tulimowski
Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa
dr n. roln., dietetyk Sławomira Drzymała-Czyż
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
lek. med. Marcin Makiewicz
Chirurg, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
mgr Anna Bartnicka
Kierownik działu naukowego, diagnosta laboratoryjny,  Instytut Mikroekologii w Poznaniu 

OPŁATY bezpłatne
ROZPOCZĘCIE konferencji

 

8.30–09.00   Rejestracja uczestników i powitalna kawa

 

TEMATYKA:

09.00-09.30 Najczęstsze zaburzenia rytmu snu i czuwania oraz metody ich leczenia
  dr hab. n. med. Adam Wichniak
09.30-09.45 Nowoczesne metody leczenia ran i blizn – jak pomóc pacjentowi?
  lek. med. Marcin Makiewicz
09.45-10.00 Racjonalna suplementacja witamin dla kobiet w ciąży, jak zadbać o siebie po porodzie
  dr n. med. Jacek Tulimowski
10.00–10.30   przerwa kawowa
10.30–13.30   Kurs 8: Nutraceutyki, suplementy, witaminy. 
 

Omówienie racjonalnej suplementacji witaminowej w różnych grupach wiekowych. Przegląd współczesnego stanu wiedzy - wpływ nadmiernych dawek witamin i ich zastosowanie w profilaktyce i w leczeniu niektórych jednostek chorobowych. Znaczenie żywienia medycznego w wybranych jednostkach chorobowych.
dr n. roln., dietetyk Sławomira Drzymała-Czyż
Skuteczna probiotykoterapia – czy każdy probiotyk jest równy
mgr Anna Bartnicka
Antyoksydanty i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych
Interakcje: Lek – Pożywienie – Suplement diety
dr n. farm. Leszek Nowiński

       

 

13.30  Test sprawdzający wiedzę uczestników                                  
             

ZAKOŃCZENIE

          

     13.45    Zakończenie konferencji

 


PUNKTY EDUKACYJNE:

 

 

Kurs 8: Nutraceutyki, suplementy i witaminy. Część I zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie 4 punktów edukacyjnych „twardych“w ramach szkoleń ciągłych. Za uczestnictwo w pozostałych wykładach przewidziane  jest uzyskanie  4 punktów  edukacyjnych „miękkich” w ramach szkoleń ciągłych, wpisywane na podstawie listy obecności. NASZE KONFERENCJE
DANE FIRMY
NA SKRÓTY
MASZ PYTANIA? NAPISZ
Edukacja i Medycyna
ul. Konduktorska 18/6
00-775 Warszawa

tel. +48 22 654 55 98
tel. / fax +48 22 620 11 27
e-mail: biuro@edukacjaimedycyna.com

www.edukacjaimedycyna.com
Imię i Nazwisko
Nazwa Firmy
Telefon
E-mail
Treść