Dane osobowe

 EDUKACJA I MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH ORAZ DOSTĘPNIE DO DANYCH OSOBOWYCH -

 

Administrator danych osobowych

 

 

Edukacja i Medycyna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000371838, NIP: 5252495512

 

 

Dane kontaktowe Administratora

 

 

ul. Konduktorska 18/6, 00-775 Warszawa

e-mail: biuro@edukacjaimedycyna.com

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych
oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

 

 

 

1.     jeżeli chcesz się zarejestrować na organizowane przez Nas konferencje, podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest niezbędne do podjęcia przez Nas działań związanych z rejestracją Twojej osoby na wybraną przez Ciebie konferencję i jest realizacją zgłoszonej przez Ciebie chęci uczestnictwa w organizowanej przez Nas konferencji; Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji zgłoszenia na konferencję, potwierdzenia przez Nas otrzymania zgłoszenia i rejestracji jako uczestnika, a nadto w celu: weryfikacji Twojego uczestnictwa w trakcie konferencji, wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie
w konferencji, prawidłowej organizacji szkolenia, w tym kontaktowania się z Tobą w przypadku np. odwołania konferencji lub zmiany w programie konferencji, a także
w celu przesłania ewentualnych materiałów; Twoje dane osobowe mogą być również przez Nas przetwarzane w celu ich przekazania właściwemu podmiotowi rejestrującemu punkty edukacyjne.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.     jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowej, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu promocji oferowanych przez Nas usług tj. szkoleń, konferencji, informowania o wydarzeniach dotyczących Naszej działalności.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

 

Kategorie odbiorców danych osobowych:

 

 

1.     uprawnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora,
w tym podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe;

2.     dostawcy usług zaopatrujących Administratora
w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, w tym system umożliwiający rejestrację uczestników poprzez stronę internetową, system mailingu, system umożliwiający wysyłanie smsów;

3.     z uwagi na to, iż oferowane przez Nas konferencje umożliwiają uzyskanie tzw. punktów edukacyjnych odbiorcą Twoich danych osobowych może być również organ właściwy w sprawie uznania i rejestracji tych punktów.

 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy jest dobrowolne?

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

W przypadku odmowy podania danych osobowych wymaganych przez Nas w formularzu „Rejestracja”, mamy prawo odmówić rejestracji na konferencję.

 

 

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane

 

 

1.     Twoje dane osobowe, które podałeś w związku z rejestracją na konferencje będą przez nas przetwarzane w celu udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych oraz rachunkowych, jak również w celu udokumentowania wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

2.     Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane
do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

 

 

Informacja o prawie cofnięcia zgody

 

 

 

W przypadku gdy, udzieliłeś zgody na przesyłanie informacji handlowych Twoja zgodna może zostać w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Informacje o prawie wniesienia skargi

 

 

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Wszelkie prawa zastrzeżone